construction work; enviroment managers; bas;

pressonthe flag for

English

BAS utbildning! Uppdatering  

En dag. Nya metoder, verktyg, Enkla AMP, Lagstiftningsändringar, sanktionsavgifter

Den 3 februari 2015 Årsta För info e-posta bengt@hamskonsulterna.se

Akuta BAS-utbildningar!

Har du akut behov av BAS-utbildning kontakta oss. Över 1000 deltagare i våra kurser

För info e-posta bengt@hamskonsulterna.se

English training courses for info bengt@hamskonsulterna.se

 

 

 

Hem

Utbildning

Aktuellt

Konsulttjänster

Bokförsäljning

Kontakta oss

Aktuella utbildningar hösten  2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAS-utbildning i Årsta, Västervik

Nytt i Arbetsmiljön 1 dag

BAS uppdatering 

BAM utbildningar med företagsanpassning

Anmälan till bengt@hamskonsulterna.se

 

HAMS Konsulterna AB har ett komplett utbildningsprogram för samordning Fast Driftställe och byggarbetsmiljösamordning.

1. Intro till byggarbetsmiljösamordning

2. Grundläggande BAS P/U.

3. Certifieringsutbildning BAS P/U (avtal med DNV) 4. Kompletteringsutbildning inför certifiering BAS-

    P/U.

5. Utbildning kontaktpersoner BAS-U  

6. Samordningsansvarig Fast Driftsställe

7. Lokalt samordningsansvarig/kontaktperson

    Fast   Driftställe

 

BAM utbildning, kund- och branschanpassade. Kontakta oss Anmälan ert intresse och få en offert till bengt@hamskonsulterna.se

 

Byggarbetsmiljösamordning Kurs med 11 deltagare på Åtvidabergs Huskomponenter AB

 

Företaget och några samarbetspartner gick igenom en 24 timmars kurs med test. Man har nu en större förståelse för begreppet BAS-P/U och kan upprätta erforderliga arbetsmiljöplaner

 

Nya branschanpassade utbildningar:

BAM pappers

BAM verkstad

BAM stål

BAM plast

BAM kommun

BAM underhåll

Anlita HAMS konsulterna AB som kan göra anpassningar till bransch och din verksamhet

 

 

 

Energibranschen behöver satsa på utbildning av BAS-P/U. Man bygger inte bara nytt utan river bef. kraftstolpar t.ex. i Stockholm.

En annan typ av Arbetsmiljöplaner krävs för detta.

HAMS Konsulterna AB har utbildat ett 150-tal projektledare och annan personal inom energisektorn.

 

 

Tuff arbetsmiljö inom verkstadsindustrin. HAMS Konsulterna genomför i höst många BAM för STÅL och verkstadsindustrin

som är bransch- och företagsanpassade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på logon för

Roofys hemsida

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMS Konsulterna.se © 2013

 
Vi samarbetar och genomför uppdrag åt

pressonthe flag for English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Våra intyg och diplomeringar

Klicka här

abc fastighet & rådgivning klicka här!

Avslutning av utbildning:

Att förebygga hörselskador.

Nu har Bengt Sahlin genom BRC utvecklingspartner genomfört utbildning för 80 grupper och utbildat 1600 stålverksarbetare inom OVAKO

Koncernen i Hällefors samt Hofors under 1,5 år. Sista uppsamlingshitet genomfördes i början av februari 2012. Heder till Ovako AB som vill ge sin personal sådan kunskap! Nu kan alla medverka i det förebyggande arbetet.

Nya hörselskydd rekommenderas och hörselmätningar sker nu mera regelbundet.

2012-02-02