Hem

Utbildning

Aktuellt

Konsulttjänster

Bokförsäljning

Kontakta oss

 

 

Tre STÅLBAM genomförs under vintern/våren genom BRC Utvecklingspartner.

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Avslutning av utbildning: Att förebygga hörselskador. Nu har Bengt Sahlin genom BRC utvecklingspartner genomfört utbildning för 80 grupper och utbildat 1600 stålverksarbetare inom OVAKO Koncernen i Hällefors samt Hofors under 1,5 år. Sista uppsamlingshitet genomfördes i början av februari 2012. Heder till Ovako AB som vill ge sin personal sådan kunskap! Nu kan alla medverka i det förebyggande arbetet. Nya hörselskydd rekomenderas och hörselmätningar sker nu mera regelbundet. 

2012-02-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMS Konsulterna medverkar som resurs i BRC Utvecklingspartner för att utbilda ca 1500 stålverksarbetare på Ovako i att förebygga hörselskador. 2011-02-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare EU projekt har beställt Introduktion till Arbetsmiljö 1 dags utbildning. Denna gång i Enköping. Har tidigare genomförts i Västervik och Hillerstorp.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Parstenar, Grop Norrby. Fotograf: Kristina Gyld

 

Bengt Sahlin har fått uppdraget att genomföra 2 st BAM utbildningar för Västerviks Kommun genom StegeholmsHälsan under våren 2012.

 

 

 

 

 

 

 

HAMS Konsulternas Bengt Sahlin delar ut tröjor via RSA Roofys Safety Ambassadors på Sthlm Downhill Race 2011.

 

 

 

 

 

Tysnad, tagning! Filminspelning pågår!

I samband med att Cederroth som länge haft en dominerande 
ställning inom skadehantering, ville bredda sig till att även 
arbeta aktivt med att förebygga olyckor och göra riskbedömningar 
var det naturligt att vända sig till HAMS Konsulternas Bengt Sahlin, 
expert på arbetsmiljöfrågor.Samarbetet leder nu fram till en 
informationsfilm om att minimera de faror som finns i vår arbetsmiljö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMS Konsulternas Bengt Sahlin medverkar i en filminspelning om att minska riskerna på arbetsplatsen. 2011

 

 

 

 

Nu kör vi miljöbil! 

Valet blev en SAAB 9-3 Sport Sedan Vector med en 180 hk dubbelturbo dieselmotor.

Detta är förmodligen en av de sist tillverkade Saab bilarna från Trollhättan.

HAMS Konsulters miljöbil blir ännu miljövänligare genom att köra på nya dieseln från Preem Evolution Diesel. Nu bara ett utsläpp på 100 gr CO2.http://evolution.preem.se

2011-04-12

Nynas Raffinaderiet i Göteborg anlitar oss för utbildning i BAS, byggarbetsmiljösamordning

Raffinaderiet är beläget i ett industriområde på Oljevägen på Hisingen i Göteborg. Ca 400 000 ton råolja raffineras per år och antalet anställda är ca 40 personer.

Bilder och text: Nynas media arkiv ©

 

Vid raffinaderiet destilleras råolja till bitumen och olika tunga destillat. Detta sker genom att råoljan hettas upp och sedan matas in i destillationskolonner där de olika produkterna skiljs ut. De uppvärmda produkterna tas ut ur kolonnerna – via värmeväxlare där spillvärme återvinns – till olika produkttankar. Spillvärme från de uppvärmda produkterna används för att värma råolja och generera ånga osv.

Den största delen bitumenet används i asfalt i vägbeläggningar. En mindre del av bitumenet vidareförädlas till hårdare industribitumen som används till takpapp och väggpapp och även till underreden på bilar. En annan mindre del av bitumenet blandas med polymerer och bildar polymermodifierad bitumen (PMB) för flygplatser, bildelar, tyst asfalt osv.

Den största delen av destillatet raffineras ytterligare till specialoljor för industriella ändamål på Nynas raffinaderi i Nynäshamn.

 

Foto: Nynas media arkiv© Arkivbild från 1950-talet på Nynäs bensinstation.

Preemraff i Lysekil har valt oss för utbildningar i byggarbetsmiljösamordning BAS

 

Foto och text: Preem ©

Preemraff i Lysekil producerar huvudsakligen bensin, diesel, propan, propen, tunga eldningsoljor och bunkerolja. Raffinaderiet har en katalytisk kracker samt en hydrokracker, som omvandlar tjockolja till i huvudsak bensin respektive diesel. Preemraff i Lysekil är det enda raffinaderi i landet med både en katalytisk kracker och en hydrokracker. Det ger ekonomisk möjlighet att processa högsvavliga råoljor.

 

 

Råolja från Ryssland, Nordsjön och Mellanöstern importeras via råoljehamnen och lagras i fyra bergrum. Komponenter och produkter lagras i ovanjordstankar och i bergrum innan de lastas ut vid någon av produkthamnens fyra kajplatser. Produkterna skeppas till den svenska och europeiska marknaden.

 

Raffinaderiet består av processområdet med de olika anläggningarna och ytterområdena med råolje- och produkthamnar, bergrum och tankområden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härjeåns Kraft AB startar ett projekt för

 

Verksamhetsutveckling med integrerade ledningssystem för kvalitet & miljö

 

Foto: Härjeåns mediabank ©

 

Härjeåns koncernen har beslutat starta ett projekt för verksamhetsutveckling. Projektets mål är ett komplett integrerat ledningssystem med ständiga förbättringar kopplat till krav och anvisningar enligt Kvalitetssystem ISO 9001:2008, Miljöledningssystem ISO 14001 samt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1.

 

Vi på HAMS Konsulterna AB har genomfört utbildningar i både BAM och BAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggarbetsmiljösamordning BAS-P/U Utbildning för Schneider Electric, Telefonplan Stockholm. 2010-09-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmia Arbetsmiljö: Work, 19 maj 2010

HAMS Konsulterna´s Bengt Sahlin talar om att "Hantera samordningsansvaret när flera arbetsgivare verkar på samma arbetsplats." ett uppdrag för PREVENT Se fler bilder här!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAM-kurs för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) 2009-12-14

Alla chefer och skyddsombud på SISAB får just nu lära sig mer om arbetsmiljö under företagsanpassad BAM-utbildning. Johan Castwall och Robert Madrusan har tagit initiativet, och Robert är SISAB:s ansvarige för kursen.

BAM står för Bättre Arbetsmiljö, och under två och en halv dag får deltagarna förkovra sig om arbetsmiljö, verksamhetsutveckling, informationssökning, samverkan, hälsofrämjande investeringar, riskbedömning och handlingsplaner. Genom utbildningen vill SISAB lägga en gemensam plattform för det interna arbetsmiljöarbetet, och för att vidareutveckla rutiner och god samverkan på företaget.

Föreläsningar varvas med grupparbeten kring verkliga fall från vardagen. Deltagarna söker lösningar och diskuterar hälsosamt ledarskap, trivsel och god arbetsmiljö i företaget, allt under handledning av Bengt Sahlin från HAMS konsulterna AB.

– Vi ser det här som viktigt för vår verksamhetsutveckling, säger Johan Castwall VD för SISAB. Vi vill alla ha en god arbetsmiljö och medarbetare som mår bra. Förutom den rent mänskliga vinsten kommer vi också att göra ett bättre jobb. Det är ett kvalitetsarbete.

SISAB har redan höga poäng i mätningar av NMI (nöjd medarbetare-index) för 2009, men siktar förstås ännu högre inför kommande år.

– Vi strävar alltid efter att bli bättre, avslutar Johan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 11 november 2009, Stockholm, entreprenörsutbildning i Stora tullhuset för Stockholms hamnar.

Stora Tullhuset vid Slussen är en av de äldsta byggnaderna i Stockholms Hamnars ägo. Den har en spännande och varierande bakgrund, men går en lika spännande

och varierad framtid tillmötes. Fastigheten renoveras och byggs nu om för att inrymma plats för hamnens egen verksamhet, kontor och eventuellt en museidel.

Källa: Camilla Strümpel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMS Konsulterna.se © 2012

Om oss