Hem

Utbildning

Aktuellt

Konsulttjänster

Bokförsäljning

Kontakta oss

 

 

Vi säljer följande litteratur: 

 

Art nr 744 Överlevnadshandbok för chefer innehåller verktyg för att bedöma förutsättningarna för ledarskap och chefskap - både dina egna och företagets.

Pris 350 kr

 

Art nr 799 Arbetsmiljöpolicyär ett av företagets visionsdokument och en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den ger en bild av vart företaget vill nå med sitt arbetsmiljöarbete och ger kompassriktning för de dagliga insatserna. 190 kr

 

Art nr 887 Stora Företagspaketet. Pris 460 kr (Normalpris 580 kr)

Innehåller:

Häftet: Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare

Häftet: Skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet

Handboken: Bättre Arbetsmiljö

Boken: Arbetsmiljölagen

Häftet: Vägen till SAM

 

Art nr 886 Rollpaketet Pris 360 kr (Normalpris 400 kr)

Innehåller:

Häftet: Skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet

Handboken: Bättre Arbetsmiljö

 

Art nr 817 Boken Systematiskt arbetsmiljöarbete – Steg för steg pris 290 kr

 

Art nr 440 Systematiskt arbetsmiljöarbete i det lilla företaget pris 190 kr

Innehåller ett häfte samt flera checklistor samt en CD med checklistor och mallar.

 

Art nr 783 Handbok Riskbedömningar - Idéer och fakta pris 250 kr

 

Art nr 784 Riskbedömningar – Verktyg pris 190 kr 

Innehåller riskbedömningsmetoder samt dokumentationsmall

 

 Art nr 237 Arbetsplatstermometern pris 190 kr

Innehåller CD-skiva med enkätunderlag med utgångspunkt i Weissbord sexboxmetoden.

 

Art nr 232 Ergonomi på rätt sätt pris 190 kr

Ett nytt verktyg för att upptäcka och värdera risker för belastningsskador

 

Art nr 804 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet pris 190 kr

Ett material med metoder för både det stora och det lilla företaget

 

Art nr 803 Konsekvensguiden pris 190 kr

Ett verktyg med mallar för riskbedömning vid förändring

 

Art nr 719 Arbetsrelaterad stress pris 190 kr

Materialet stödjer arbetet med att kartlägga, riskbedöma, åtgärda och följa upp.

 

Art nr 588 Handboken Kemiska arbetsmiljörisker pris 280 kr

 

Art nr 722 Handboken Medicinska kontroller pris 220 kr

Större mängdrabatt kan diskuteras. Alla priser exkl. moms

För beställning eller mera information kontakta oss

info@hamskonsulterna.se

HAMS Konsulterna.se © 2012

Om oss

 

          Nyhet!

Art nr 869 Bättre arbetsmiljö Stålindustrin Den här skriften ger en översikt över de vanligaste arbetsmiljöriskerna i stålindustrin. Här finns också förslag på hur man kan arbeta för att förebygga dessa. 120 kr

 

 

 

Art nr 495 Konsten att leda sig själv.

Att kunna leda sig själv är viktigt i dagens informationssamhälle. För det krävs att man känner till sina styrkor, grundläggande värderingar och var man hör hemma. 

 Pris 290 kr

 

 

 

Vi skapar utbildningspärmar till våra kurser, dessa ingår sedan i utbildningen.