Hem

Utbildning

Aktuellt

Konsulttjänster

Bokförsäljning

Kontakta oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss

HAMS Konsulterna har experter inom arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling. Här är några exempel.

 

Process stöd, analys, stöd och uppföljning i Arbetsmiljö- och Verksamhetsutvecklingen.

Skyddsronder, riskanalyser, riskbedömningar och mätningar.

Utvecklingsarbete inom arbetsmiljö-, klimat- och miljöområdet.

Författande av dokumentation, handböcker och verksamhetsutveckling.

Stöd och coachning av chefer att genomföra s.k. ”svåra samtal”.

Att hantera och bearbeta motstånd och problem vid förändringsarbete.

Att genomföra Medarbetarsamtal/Utvecklingssamtal.

Att hantera konflikter, mobbning och samarbetsproblem i arbetsgrupper.

Stresshantering.

 

Skapa en säkrare och trevligare arbetsmiljö, kontakta oss!

 

Jungfru stenstamp

Arbetsmiljö 1915-1925 från Hässleholm, Hudiksvall och Köpenhamn.

Stensättare i plomonstop

Motordriven stenstamp

Motorvält

HAMS Konsulterna.se © 2012