Hem

Utbildning

Aktuellt

Konsulttjänster

Bokförsäljning

Kontakta oss

Britt-Marie Karlsson

 

 

 

 

Bengt Sahlin

Jan-Olof Marberg

Per-Arne Spiik

Jan-Erik Ståhl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMS Konsulterna.se © 2012

Om oss

Bygg- och anläggningsingenjör

Skyddsingenjör sedan 1975 med arbete på företagshälsovården inom såväl den offentliga som privata sektorn

Internationell arbetsmiljöexpert inom FN i 5 år.

Företagare inom miljö- och

arbetsmiljöområdet i 17 år.

Fortbildningar på: Arbetarskyddsstyrelsen, Chalmers, KTH, NIOSH USA, Arbetslivsinstitutet.

Har deltagit i utvecklingen av diplomerad handledarutbildning BAM och den internetbaserade testen som hör till. Utbildar utbildare i nya BAM-utbildningen.

Fil.kand. i beteendevetenskapliga ämnen. Egen Utbildningskonsult sedan 1984. Arbetar med psykosociala arbetsmiljöfrågor, inom privat och offentlig sektor. Konsultstöd vid förändringar, svåra samtal och konflikter.

Diplomerad BAM handledare.

Utbildad arbetsmiljöingenjör och beteendevetare. Arbetsmiljökonsult och utbildare. Har arbetat i tjugofem år med arbetsmiljöfrågor. Arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering både inom företagshälsovård och som inhyrd konsult i stora företag och organisationer.

Arbetsmiljöingenjör och Lead Auditor för ISO9001, ISO14001 och OHSAS18001. Bred erfarenhet från bl.a. kemisk processindustri (Akzo Nobel), certifieringsorgan (Bureau Veritas Certification) samt internationella uppdrag. Specialistkunskaper inom riskhantering, ledningssystem och socialt ansvarstagande. Arbetar idag som fristående konsult och rådgivare i olika nätverk.

Några av våra konsulter

Legitimerad sjukgymnast. Arbetar sedan 1990 som ergonomi- och arbetsmiljökonsult med utbildning, rådgivning samt projektledning. Lärare i ämnet ergonomi bl.a. på Naprapathögskolan i Stockholm. Specifik kompetens i projektering, planering och inköp vid ny- och ombyggnader av lokaler och utformning av arbetsplatser. Berör inköp av t.ex. möbler och belysning. men även bedömning och råd kring själva arbetsfunktionen - på ett kontor, vid ett transportband eller en förarmiljö.
Idrottslärare och beteendevetare. Arbetat som personalutvecklare och personalchef. Sedan mitten av åttiotalet konsult med organisations-, lednings- och chefsfrågor i fokus. Arbetar idag med arbetsmiljö- utbildningar och implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete inom både offentlig och privat sektor.

 Annika Bergman

Har arbetat ca 20 år med arbetsmiljö-hälsoutveckling på strategisk nivå i en stadsdel i Stockholms stad. Är nu konsult inom området HälsoSAM´t - systematiskt arbetsmiljöarbete och - hälsoutveckling en helhetssyn rehabilitera - förebygga - främja på organisation/grupp/individ nivå. Metod - Arbetsmiljöutbildning -/ Hälsopedagogik - Friskfaktorer - Hälsoprofil - kasamDIALOGEN Psykosocial utveckling av grupp/individ. Samt samtalsterapeut i Psykosyntes och Fysioterapeut - individ stöd och behandling.

Har 40 års erfarenhet av ledande positioner i svenska och utländska företag. Har som anställd arbetat som Koncernchef/VD i bl.a. Telemecanique Svenska AB, Merlin-Gerin AB och Schneider Electric AB (helägda franska bolag), Tillquist Process AB (Sandblom & Stohnekoncernen), Moeller Electric Northern Europe AB (helägt tyskt bolag), Nordenansvarig för dotterbolag i de fyra nordiska länderna. Har som managementkonsult och rekryterare i eget auktoriserat Bemanningsföretag (6 år) haft många uppdrag bl.a. Inhyrd VD, managementstöd för VD och ledningspersonal, genomfört kostnadseffektiviseringar, inhyrd projektledare, rekryteringar av VD och annan ledningspersonal, coachning VD och ledningspersonal, säljledning/ säljstyrning.

Lars Janesköld

HAMS Konsulterna har över trettio års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor, vi har arbetat som egna företagare inom miljö- och arbetsmiljöområdet i 17 år och har genomfört över ettusentvåhundra arbetsmiljöutbildningar inom såväl den

offentliga som privata sektorn.

 

Vi har lång erfarenhet i följande branscher Bygg- och Anläggningssektorn,

Fastighetsbranschen, Hälso- och Sjukvården, Grafiska industrier, Kemikaliebranschen, Verkstadsindustrin, IT-sektorn och Energisektorn.

Vi har arbetat Internationellt som arbetsmiljöexpert inom FN under fem år ibland annat i Somalia, Thailand, Indonesien, Burma och Filipinerna.

 

Några av våra kunder:

Siemens, SCANIA, Ericsson, VOLVO, IKEA, ARLA, SISAB, PREVENT, SL, Schneider Electric, Banverket, SJ, Forsmark Kärnkraftverk, Oskarshamn Kärnkraftverk, Ragn-Sells AB, Orange, Vattenfall, Stora Enzo,Svensk Kraftnäts ställverk Ekhyddan, Simpevarp i anslutning till OKGs anläggningar, Eon, Öresundskraft, Blixt Kraftmontage, Orsa, Mora och Västerviks Kommun, Sandvik, Preemraff, Björks Rostfria, Härjeåns, Stockholms Hamnar, Sjöfartsverket, HSB, Hemköp, Prevent, Höganäs AB, ABF, TBV, LO, PTK, Svenskt Näringsliv, Sif, European Commission Sverige, DuPont, EKA Chemical, privata sjukvårdsinrättningar etc.

 

Vi har haft fortbildningar på Arbetarskyddsstyrelsen, Chalmers, KTH, NIOSH USA och Arbetslivsinstitutet.

hemsida:http://www.jscab.se/