Hem

Utbildning

Aktuellt

Konsulttjänster

Bokförsäljning

Kontakta oss

 

 

 

 

  

Uppdrag Ånge AB förmedlar Hams Konsulters utbildningar och konsulttjänster i Härjedalen, rekryterar små- och medelstora företag till utbildningar som blir praktiska och kostnadseffektiva. 

Uppdrag Ånge AB

0690-222 49

070-339 12 79

uppdragange@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbete med BRC Utbildningspartner kan vi nu erbjuda utbildningar i Dalarnas län, info. utbildningen klicka här! länk BRC Utbildningspartner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möte BRC Utvecklingspartner "Uppstart Ovako enheterna i Hofors" 2011

 

 

 

 

 

HAMS Konsulterna.se © 2013

Skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö, gå en utbildning!
I samarbete med Stegeholms Hälsan erbjuder vi utbildningar i Västervik, info. utbildningen klicka här! länk Stegeholms Hälsan

Våra Utbildningar:

 

Handledarutbildning i byggarbetsmiljösamordning BAS Nyhet!info. klicka här! pdf

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM för inhyrd personal Nyhet! info. klicka här!pdf

 

Kartlägga och identifiera asbets Nyhet! info. klicka här!pdf

 

Samordningsansvar på fast driftställe Nyhet!info. klicka här!pdf

 

CSR Socialt ansvar i leverantörskedjan Nyhet!info. klicka här!pdf

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM, med processtöd Nyhet! info. klicka här!pdf

 

Bättre arbetsmiljö, BAM STÅL Nyhet! info. klicka här!pdfen grundutbildning för stålverk.

Att förebygga hörselskador Nyhet! info. klicka här!pdf En utbildning för samtliga anställda.

Säkrare Underhåll Nyhet! info. klicka här!pdf

Säkrare underhåll behövs för att förhindra arbetsskador och förbättra arbetsmiljön.Att arbeta effektivt med Säkrare underhåll kan bidra till företagets utveckling och vara en lönsam affär.

 

Systemstödinfo. klicka här!pdf

Företaget efterfrågar utbildning eller stöd för arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling hos HAMS Konsulterna. Utgångspunkten för detta är det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Skapa gemensam värdegrund info. klicka här!pdf

Investera i ett gott samarbete och förebyggande av mobbning, otrivsel och psykisk ohälsa.

 

HälsoSAMt Hälsofrämjande Systematiskt arbetsmiljöarbeteinfo. klicka här!pdf

Syftet med kursen är att få ”SAM-hjulet” att börja rulla på arbetsplatsen samt att deltagarna upplever en känsla av sammanhang och delaktighet i en hälsofrämjande process.

 

Psykosocial Arbetsmiljö info. klicka här!pdf

Hur den psykosociala arbetsmiljön fungerar och upplevs av samtliga anställda är avgörande för hur lönsam och effektiv en organisation blir.

 

SAM Systematiskt Arbetsmiljöarbete info. klicka här!pdf

 

BAM Bättre arbetsmiljö, grundutbildning.info. klicka här!pdf

 

BAS Byggarbetsmiljösamordning, info. klicka här!pdf

 

Bättre Arbetsmiljö med Systematiskt ArbetsMiljöarbete BAMSAM

En grundutbildning i arbetsmiljö som både förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom bygger det upp deltagarnas förmågatill eget lärande. I första hand möter utbildningen det behov av lagstadgad och avtalsenliga arbetsmiljökunskap som chefer och skyddsombud har. Utbildningen kan anpassas till olika målgrupper och branscher genom de fall deltagarna får arbeta med samt de praktiska råd och lösningar som förmedlas av utbildaren och deltagarna själva.

 

Byggarbetsmiljösamordning BAM BAS P/U Utbildning till Byggarbetsmiljösamordnare.

Påbyggnadsutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Risk-/konsekvensbedömning.

Arbetsmiljö på engelska.

 

Företagsinterna utbildningar kan genomföras över hela Sverige.

Kontakta oss för mera information: utbildning@hamskonsulterna.se